Доклади от семинари

Семинар „Канцерогени и ракови заболявания, свързани с работата“

Семинарът „Канцерогени и ракови заболявания, свързани с работата“ беше организиран от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) с домакин германското Министерство на труда и социалните въпроси в сградата на министерството в Берлин на 3 и 4 септември 2012 г. Присъстваха около 60 души от различни европейски страни, Европейската комисия, работната група по химикалите към Консултативния комитет по безопасност и здраве при работа, групата Chemex на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC), Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти, Европейската агенция по химикали и Международния център за изследване на рака (ІАRC) към Световната здравна организация (СЗО). Целта на семинара беше да се обобщят настоящите разбирания относно експозицията на канцерогени, а също причините и обстоятелствата за раковите заболявания, свързани с работата, и да се обсъди как това знание може да бъде използвано в Европейския съюз (ЕС) за намаляване на бъдещата заболеваемост от рак.

Event Details

Местоположение: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Начална дата: 
03/09/2012 - 13:00
Крайна дата: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21