You are here

Публикации
14/08/2017

Работа за по-безопасен, по-здравословен и по-успешен малък бизнес

Работа за по-безопасен, по-здравословен и по-успешен малък бизнес

EU-OSHA разглежда безопасността и здравето в микро- и малките предприятия (ММП) в Европа.

Необходимо е да се направи повече за отчитането на специфичните предизвикателства, пред които са изправени тези дружества, в областта на БЗР, както и за намирането на практически решения.

Downloadin:EN