You are here

Публикации
17/01/2019

Обобщение - Метод, основан на данни, за оценка на излагането на вредни вещества на работните места в ЕС

Обобщение - Метод, основан на данни, за оценка на излагането на вредни вещества на работните места в ЕС

Този обобщен доклад представя основите на методика, основана на данни, която е разработена за оценка на излагането на вредни вещества на работните места в ЕС, както и за да осигури база за проследяване на тенденциите и развитието при излагането и използването на тези вещества.

Той обобщава използвания подход — комбиниране на източници с публично достъпни данни с експертна оценка и коментар — за да се идентифицират и приоритизират проблемните опасни вещества.

Докладът подчертава недостатъците на този методи и препоръчва възможности за усъвършенстване и последващи стъпки.

Downloadin:EN