Награди за добри практики за здравословни работни места, 2014-2015 г.
15/04/2015 Тип: Доклади 54 страници

Награди за добри практики за здравословни работни места, 2014-2015 г.

Keywords:, Психосоциални рискове и стрес на работното място

Наградите за добри практики за здравословни работни места се организират от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) като част от кампанията „Здравословни работни места – управлявайте стреса!“ през 2014–2015 г. Наградите за 2014–2015 г. имат за цел да изтъкнат водещи примери от предприятия и организации, които прилагат активни мерки за управление на стреса и психосоциалните рискове на работното място. Наградите отличават изключителния и новаторски принос, както и силната ангажираност и приобщаващия подход на ръководството при справянето с психосоциалните рискове. Чрез този конкурс EU-OSHA насърчава решенията, одобрени за добри практики на работното място, и обменя информация за добрите практики в Европа.

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата