You are here

Публикации
18/03/2015

Резюме - Второ европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ЕSENER-2)

Резюме - Второ европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ЕSENER-2)

Второто издание на общоевропейското проучване на EU-OSHA сред предприятията, ESENER-2, съдържа данни от анкети сред близо 50 000 предприятия относно управлението на БЗР и рисковете на работното място, като се отделя специално внимание на психосоциалните рискове, участието на работниците и служителите, стимулите и пречките за прилагане на мерки. Целта е да се представят сравними данни за страните, което ще помогне при съставянето на политиките и ще съдейства за по-ефективно справяне с рисковете на работното място. В настоящото резюме се прави преглед на основните резултати от ESENER-2 и се разглежда докладът с първите констатации, публикуван през февруари 2015 г.

Поръчайте екземпляр на хартиен носителКнижарница на ЕС: Можете да поръчате печатно копие на този документ
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV