You are here

Публикации

Нашите публикации са разнообразни и включват от доклади със задълбочени проучвания до тематични електронни бюлетини, предназначени за използване на работното място. Всичките могат да се изтеглятбезплатно. Можете да търсите в библиотеката по тип публикация или по ключова дума. Ако желаете, можете да се абонирате за безплатния ни месечен бюлетин – чрез него можете да следите актуалните събития, свързани със БЗР.

Резюме Оценка на осъществимостта във връзка с разработването на компютърно подпомогнато телефонно проучване за измерване на експозицията на канцерогени сред работниците в Европейския съюз
15/12/2017
Експозицията на канцерогени може да предизвика ракови заболявания, които са една от основните причини за свързани с работата смъртни случаи в ЕС...
Downloadin:EN
Оценка на осъществимостта във връзка с разработването на компютърно подпомогнато телефонно проучване за измерване на експозицията на канцерогени сред работниците в Европейския съюз
15/12/2017
Експозицията на канцерогени може да предизвика ракови заболявания, които са една от основните причини за свързани с работата смъртни случаи в ЕС...
Downloadin:EN