You are here

Публикации
18/06/2018

Замяна на използването на опасна смола с триизмерен печат за изготвяне на форми

Замяна на използването на опасна смола с триизмерен печат за изготвяне на форми

Производител на парфюми и тоалетни препарати в Хърватия взема решение да замени вещество с висока степен на опасност (епоксидни смоли) с по-малко опасна алтернатива. Макар че производственият процес отговаря на нормативните изисквания, дружеството решава, че си струва да замени използвания процес с процеса на триизмерен печат, ако тази мярка може да защити здравето на работниците. В резултат на замяната на технологията е постигнато значително намаляване на риска например от алергичен контактен дерматит и астма като професионално заболяване, като същевременно е повишена производителността на работниците.

Downloadin:EN