You are here

Публикации
03/10/2018

Информационен бюлетин: Практически инструменти и насоки относно опасните вещества на работното място

Информационен бюлетин: Практически инструменти и насоки относно опасните вещества на работното място

В този информационен бюлетин са посочени инструментите и наличните насоки в помощ на работодателите и работещите за управление на рисковете, произтичащи от опасните вещества на работното място. Прилагането на вече наличните инструменти и насоки спестява време и осигурява практически начини за намаляване на експозицията на работещите с опасни вещества.

Информационният бюлетин съдържа препратка към базата данни с нови ресурси на EU-OSHA, която към момента съдържа повече от 700 инструмента и ресурса на много езици. Той предлага няколко възможности за прилагане на филтри, за да могат потребителите да достигнат до най-полезните за тях инструменти.

Downloadin:CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | LV | NL | RO