You are here

Публикации
20/12/2017

От политика към практика: политики, стратегии, програми и действия, подкрепящи БЗР в микропредприятия и малки предприятия

От политика към практика: политики, стратегии, програми и действия, подкрепящи БЗР в микропредприятия и малки предприятия

В настоящият доклад се разглежда начинът, по който може да се подпомогне безопасността и здраве при работа (БЗР) в микропредприятията и малките предприятия (ММП).

ММП са изправени пред особени затруднения, когато става въпрос за идентифициране и управление на рисковете и прилагане на добри стратегии за БЗР. Добри примери от 12 различни държави членки на ЕС демонстрират в доклада как различните посредници, органи и институциите за БЗР могат да достигнат до и да подкрепят ММП.

Ясно е, че няма универсално решение, което да гарантира безопасността и здравето на работниците на най-малките работни места: по-скоро е вероятно най-ефикасна и ефективна да бъде комбинацията от различни инструменти и инициативи, съобразени със специфичните нужди на всяко предприятие.

Необходимо е да се направи много повече за подобряването на БЗР в ММП в повечето направления и сектори. Въз основа на примерите, представени в настоящия доклад, се създават препоръки за бъдещо разработване на политики.

Downloadin:EN