You are here

Публикации
26/04/2017

Брошура OiRA

Брошура OiRA

Този източник предоставя кратки описания на ключовите фактори относно OiRA, защо да се използва, за кого се отнася OiRA и как работи. Също така предоставя информация на потребителите за инструментите на OiRA и как да получат достъп до тях.

Поръчайте екземпляр на хартиен носителКнижарница на ЕС: Можете да поръчате печатно копие на този документ
Downloadin:EN