You are here

Публикации
06/07/2017

Технология за наблюдение на работното място

Технология за наблюдение на работното място

През последните години технологията за наблюдение стана много по-достъпна за широката публика. Например смартфоните могат да ни помогнат да установим местоположението си, а спортните часовници могат да измерят нашата степен на активност.

Трябва ли тези технологии да се използват в по-голяма степен на работното място, така че работодателят да може например да наблюдава здравето на служителя, или това би било в нарушение на правото на неприкосновеност на личния живот на работещия? А какво би станало ако самите служители наблюдават своето здраве или схемите на стреса си при работа?

Прочетете за предимствата и недостатъците на технологията за наблюдение в настоящия експертен преглед.

Downloadin:CS | EN | ES | FI | FR | IT | LT | NL | PL