You are here

Публикации
22/02/2018

Информационен бюлетин: Замяна на опасните вещества на работното място

Информационен бюлетин: Замяна на опасните вещества на работното място

Най-добрият начин да се намалят рисковете е премахване или замяна на опасните вещества, а най-важната стъпка в този процес — цялостната оценка на риска.

В информационния бюлетин са представени различни основни принципи, практически съвети, най-добри практики, инструменти и методи за оценка на риска и полезни препратки, които ще ви направляват през поетапния процес на замяна на опасните вещества на работното място. 

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | NL | NO | PL | PT | RO | SL | SV