You are here

Публикации
26/04/2017

Награди за добри практики за здравословни работни места за периода 2016—2017 г.

Награди за добри практики за здравословни работни места за периода 2016—2017 г.

Наградите за добри практики за здравословни работни места се организират от ЕU-OSHA като част от кампанията на Агенцията „Здравословни работни места за всички възрасти“. Кампанията насърчава балансиран труд и остаряване в добро здраве от самото начало на трудовия живот, като наградите имат за цел да се даде заслужено признание на предприятията и организациите, които са доказали използването на отлични и иновативни методи за насърчаване на балансиран труд в контекста на застаряващата работна сила.

Кратките изложения на примерите, представени в настоящата брошура, показват резултатите и ползите, които могат да бъдат постигнати от дадена организация, когато същата надвиши основните законови изисквания за БЗР и осъзнава потенциала на поддържане на работниците и служителите в добро здраве през целия им професионален живот.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | NO | PL | PT | SK | SL