You are here

Публикации
20/11/2015

Бъдещето на работата: краудсорсинг

Бъдещето на работата: краудсорсинг

Развитието на технологиите увеличи възможностите за „изваждане“ на работата извън традиционните работни места, в резултат на което се появиха изцяло нови форми на организация на работа. Краудсорсинг – платена работа, организирана чрез онлайн трудови борси, е един от тези нови модели на работа. Настоящата статия описва основните рискове, които могат да възникнат в резултат на огромното разнообразие от задачи, изпълнявани от „крауд“ работниците. Бързият растеж на тази област на работа също така е създал значителни предизвикателства и се обсъждат някои примери на нерешени проблеми.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK