You are here

Публикации
13/03/2017

Изчисляване на разходите заради свързаните с работата злополуки и влошено здраве: анализ на европейските източници на данни

Изчисляване на разходите заради свързаните с работата злополуки и влошено здраве: анализ на европейските източници на данни

В настоящия доклад са представени резултатите от проучване на национални и международни източници на данни относно разходите заради свързаните с работата заболявания, травми и смъртни случаи.

Целта беше да се оцени качеството и съпоставимостта на различни източници като първа стъпка към изчисляване на разходите заради злополуки и влошено здраве на работното място в Европа.

Проучването установи, че данните са недостатъчни за точното определяне на тези разходи; направени са обаче препоръки за използване на оценки за запълване на недостига на данни.

Downloadin:EN