You are here

Публикации
18/06/2018

Целта е нулева вреда чрез обучение и комуникация

Целта е нулева вреда чрез обучение и комуникация

Този пример от практиката описва начините, по които производител на химикали и химически продукти в Унгария се стреми да намали нараняванията, събитията и емисиите до максимум. Предприятието успява да намали значително броя на инцидентите, като осигурява на своите служители по-практично обучение. Освен това се въвежда нова комуникационна система, за да гарантира, че пропуските се докладват по подходящ начин, като изводите са включват в тримесечните обучителни сесии, повишавайки по този начин допълнително практическата осведоменост на служителите за добрите практики за безопасност и здраве на работното място.

Downloadin:EN