You are here

Публикации
06/07/2017

3D-принтиране: нова индустриална революция

3D-принтиране: нова индустриална революция

Тъй като 3D-принтирането е относително нова индустрия, не се знае много за възможното ѝ отражение върху безопасността и здравето на работното място.

Настоящият експертен преглед предоставя кратко въведение в 3D-принтирането и разглежда свързаните с него рискове.

Читателят ще разбере по-добре проблемите и необходимите промени, за да се гарантира, че тази нова индустрия е безопасна и не крие рискове за здравето при работа с нея.

Downloadin:EN | ES | FI | FR | HU | IT | LT | NL | PL | PT