You are here

ОSHwiki

OSHwiki logo

ОSHwiki е съвместна онлайн eнциклопедия за точна и надеждна информация в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Всеки има достъп до ОSHwiki, за да прави справки, да следи и обменя статии, а акредитираните автори могат бързо и лесно да допълват този непрекъснато обогатяван резервоар от знания. Надяваме се, че ОSHwiki ще насърчи и културата на участие, като предостави оптимален начин за общността в областта на БЗР да работи в мрежа и да формира сътрудничества и полезни взаимодействия.

Кой дава принос за ОSHwiki и по какъв начин?

Акредитираните автори могат да редактират, добавят или превеждат съществуващото съдържание, което обхваща следните основни категории:

Освен това акредитираните автори могат да добавят ново съдържание по теми, които ги интересуват лично.

Присъединете се към общността на ОSHwiki

Ако сте част от призната професионална или научна организация в областта на БЗР и желаете да се присъедините към нашата мрежа от акредитирани автори, можете да попълните този формуляр и да го изпратите на info@oshwiki.eu

Научен комитет на ОSHwiki

Първоначалното съдържание на OSHwiki е създадено от основните институти по БЗР в цяла Европа. Представители на някои от тези институти влизат в състава на Научния комитет на ОSHwiki, който дава насоки на ЕU-OSHA по стратегически въпроси и проучва допълнително потенциала за социални връзки и участие посредством ОSHwiki.