Практически инструменти и ръководства относно мускулно-скелетните смущения.

За да улесним оценката и управлението на риска от МСС, сме включили в базата данни разнообразни практически инструменти и материали с насоки, разработени на национално ниво или в ЕС.

Това включва проучвания на отделни случаи и визуални материали, като са обхванати широк спектър от сектори, видове опасности и превантивни мерки. Някои от тях са специално насочени към определени участници, например работодатели, работници или ръководители, а други — към управлението на МСС при конкретни групи работници. Ресурсите могат да бъдат филтрирани по тези или по различни други категории, така че търсенето да става възможно най-лесно.

Share this on:

Clear filter

Resources available (1)

Visual resources International nol
Provider (English)
Vodaphone Spain
Provider (Original)
Vodaphone Spain

This short, wordless video (apart from the title in Spanish) provides basic advice and tips on improvising to make using a laptop at home more ergonomic, for example in the context of sudden home working enforced by Covid-19. It also provides tips for children. Also relevant to non-teleworkers who...