ESENER-1Избор на въпрос

 

 

* Средната стойност за Европейския съюз включва данни за Хърватия, макар че тя не беше държава членка на ЕС по времето на извършване на работата на място за ЕSENER-1 през 2009 г. (Хърватия се присъедини към ЕС на 1 юли 2013 г.). Нейните данни бяха включени заради съгласуваност с представянето на данните от ЕSENER-2. Следва да се отбележи, че включването ѝ оказва твърде малко влияние върху числените данни за ЕС в сравнение с изложените в публикациите от ЕSENER-1, които се отнасят до ЕС-27.