Как да работим безопасно с опасни химикали във фармацевтична фирма
19/10/2018 Тип: Проучвания на отделни случаи 6 страници

Как да работим безопасно с опасни химикали във фармацевтична фирма

Keywords:Кампания 2018-2019 г.

В този пример от практиката е описан подробно основаният на участие подход, възприет от фармацевтична фирма в Хърватия, за управление на рисковете, свързани с работата с опасни вещества.

Фирмената стратегия за безопасност и здраве, която не се ограничава до националното законодателство и това на ЕС, включва подобрена оценка на риска, премахване на използването на опасни химикали, когато това е възможно, и технически мерки за намаляване на експозицията на такива вещества. Тъй като повечето от работещите с химикали са жени, специално внимание се отделя на тези, които са бременни или кърмят.

Обучението, повишаването на осведомеността, участието на целия персонал във всеки етап от разработването и прилагането на нови мерки за безопасност на химичните вещества, са основни фактори за успеха на тази стратегия за намаляване на опасността.

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата