Проучване на експозицията на рискови фактори за ракови заболявания сред работниците
20/05/2020 Тип: Преглед на проекта 2 страници

Проучване на експозицията на рискови фактори за ракови заболявания сред работниците

Keywords:Carcinogens, Work-related cancer

В прегледа на този проект ви представяме ново и новаторско проучване за експозицията на работниците в Европа на рискови фактори за ракови заболявания. На ниво ЕС липсва надеждна и сравнима информация за експозицията на рискови фактори за ракови заболявания на работното място. Новото проучване цели да попълни тази липса на информация за един от най-големите свързани с работата здравни проблеми в Европа.

Ще следваме модела на австралийското проучване на експозицията на работното място, като ще оценяваме професионалната експозиция според задълженията на работника с помощта на уеб базирно приложение. Първоначално проучването ще се проведе в широкопредставителни сектори от шест държави — членки на ЕС, а първите резултати се очакват през 2023 г.

Download in:DE | EN | ES | FI | FR | HU

Допълнителни публикации по темата