Участие на работниците за предотвратяване на мускулно-скелетни смущения при производството на бойлери

Keywords:

В този случай от практиката са описани етапите в основани на участие мерки за намеса за намаляване на рисковете за безопасността и здравето при специалистите по бойлери и как тези мерки са били въведени във фирмената култура за превенция.

Изследователите от Националния застрахователен институт срещу трудови злополуки са използвали новаторски метод, съчетаващ фокусни групи на работници и анализ на дърво на отказите. По същество работниците идентифицират рискове, подреждат ги по приоритети и предлагат решения. Когато ръководството въвежда предложения за подобряване на оборудването, оформянето на работното място и производствените процеси, работниците реагират положително.

В резултат те са по-информирани и по-проактивни, когато става дума за собствените им безопасност и здраве.  

Изтегляне in: en | sk |