Участие на работниците в управлението на безопасността и здравето при работа: качествени данни от ЕSENER-2.
03/04/2017 Тип: Доклади 136 страници

Участие на работниците в управлението на безопасността и здравето при работа: качествени данни от ЕSENER-2.

Keywords:ESENER, Policy Makers, Участие на работниците

Акцентът в проучването е поставен върху представителството на интересите на работниците в областта на безопасността и здравето според опита на самите представители, колегите им и техните работодатели и ръководители. Проучването се основава на подробни събеседвания с тези участници в 143 различни предприятия в седем държави — членки на ЕС: Белгия, Гърция, Естония, Испания, Нидерландия, Обединеното кралство и Швеция.

Преобладаващото мнозинство от случаите са предприятия, проучени в ЕSENER-2. Те бяха подбрани поравно от три основни сектора (частния производствен сектор, публичния сектор и частния сектор на услугите) и от три различни категории по размера си (малки, средни и големи). Анализът беше подкрепен с преглед на литературата и допълнителни събеседвания с информатори във важни организации, както и с допълнителен количествен анализ на приложимите данни от ЕSENER-2.

Download in:EN

Допълнителни публикации по темата