Дистанционна работа и рискове за здравето в контекста на пандемията от COVID-19: данни от практиката и последици за политиката

Keywords:

Дистанционната работа помогна на предприятията да се приспособят и да оцелеят в условията на пандемията от COVID-19, но тя изложи работещите на по-голям риск от мускулно-скелетни смущения и проблеми с психичното здраве.

В настоящия доклад се прави преглед на проблемите с безопасността и здравето при работа, дължащи се на дистанционната работа, както и на въведените мерки и правила за тяхното предотвратяване и управление. В задълбочени, откровени разговори с работещи и работодатели в три избрани държави са показани положителните и отрицателните въздействия от дистанционната работа по време на пандемията.

Като се има предвид, че дистанционната работа вероятно ще преобладава в периода след пандемията, в края на доклада се отправят препоръки за ефективното ѝ прилагане при защита на безопасността и здравето на работещите.

Изтегляне in: en