Техническа оценка на разширяването на обхвата на Второто европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ЕSENER-2)
11/04/2018 Тип: Доклади 100 страници

Техническа оценка на разширяването на обхвата на Второто европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ЕSENER-2)

Keywords:ESENER, Researchers, Статистика

Този доклад съдържа констатациите от извършена подробна техническа оценка на Второто европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ЕSENER-2). По специално оценката е възложена, за да изследва влиянието на увеличаването на обхвата на проучването чрез включване на микропредприятия и предприятия от сектора на селското стопанство, горското дело и рибарството.

Включването на тези предприятия не изглежда да е влошило качеството на данните. Това е важна стъпка към създаването на надеждна база от доказателства, тъй като тези предприятия имат съществен принос в икономиката. Докладът включва и поредица препоръки за подобрения в процедурите за вземане на извадки, които могат да бъдат въведени преди изготвянето на ESENER-3.

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата