Швеция: Предпазване на персонала от потенциално опасни въглеродни нанотръби в производствения сектор
02/11/2019 Тип: Проучвания на отделни случаи 3 страници

Швеция: Предпазване на персонала от потенциално опасни въглеродни нанотръби в производствения сектор

Keywords:Кампания 2018-2019 г., Опасни вещества, Carcinogens
Награди за добри практики за здравословни работни места за 2018—2019 г.
Организация, получила награда 

Наноматериалите се използват все по-често на работното място, а предприятията се възползват все повече от полезните им свойства. Ефектът от излагането на работниците на тези вещества върху здравето не е ясен.

Шведското производствено предприятие Atlas Copco Industrial Technique е избрало основан на предпазливост подход към управлението на експозицията на своите служители в лабораторията за изпитвания, като е инсталирало димоотвеждащи аспиратори и помещения за екстракция, за да гарантира, че работниците не вдишват потенциално опасен прах.

Заинтересованите страни на всички нива — ръководители, представители по сигурността и изпитващи инженери — участват в разработването и прилагането на тези превантивни мерки, а предприятието активно повишава осведомеността за тази добра практика сред своите клиенти и други дружества.

Download in:EN | SV

Допълнителни публикации по темата