Веригата за доставки и свързаните с нея настоящи и бъдещи последствия за безопасността и здравето при работа
15/05/2020 Тип: Документи за обсъждане 9 страници

Веригата за доставки и свързаните с нея настоящи и бъдещи последствия за безопасността и здравето при работа

Keywords:Нововъзникващи рискове

Веригата на доставки и новите ѝ форми представляват сериозни трудности за управлението и контрола на безопасността и здравето при работа (БЗР) на работещите, както понастоящем, така и за бъдещите форми на труд. Същевременно някои аспекти, задвижващи тези стопански структури и отношенията, показват възможности за по-добро управление и укрепване на БЗР в новите сценарии, които все по-често се утвърждават като типични за бъдещето на работната среда. Въз основа на резултатите от неотдавнашни изследвания статията разглежда както проблемите, така и възможностите за БЗР, свързани с ролята на веригата за доставки понастоящем и в бъдеще.

Download in:EN

Допълнителни публикации по темата