Резюме — Екологосъобразни работни места и безопасност и здраве при работа: Прогноза за новите и нововъзникващите рискове, свързани с новите технологии, до 2020 г.
08/04/2013 Тип: Доклади

Резюме — Екологосъобразни работни места и безопасност и здраве при работа: Прогноза за новите и нововъзникващите рискове, свързани с новите технологии, до 2020 г.

Keywords:Превенция на злополуки, Agriculture, Construction, Опасни вещества, Нововъзникващи рискове, зелени работни места, Включване на БЗУТ в образованието, Поддръжка, Работници мигранти, Мускулно-скелетни смущения, Наноматериали, Психосоциални рискове и стрес на работното място, Автомобилен транспорт, Транспорт

С оглед постигане на своите целеви показатели в областта на околната среда ЕС се стреми към бърз растеж на екологосъобразната икономика. Важно е следователно да бъдат прогнозирани новите и нововъзникващите рискове за безопасността и здравето при работа (БЗР) на екологосъобразните работни места, за да се гарантира, че тези работни места са добри не само за околната среда, но и за безопасността и здравето на работниците. Настоящото кратко изложение представлява прогнозно проучване, в което са определени възможни бъдещи сценарии за БЗР на екологосъобразните работни места предвид тенденциите в „зелените“ технологии при различни икономически и социални условия. На разположение е пълният текст на доклада с повече подробности относно методологията и констатациите.

Изтегляне in:BG | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | NO | PL | RO | SK | SL

Допълнителни публикации по темата