Резюме на четири доклада за вторичен анализ - Проучване на осъществяваното на работните места управление на безопасността и здравето, психосоциалните рискове и участието на работниците и служителите въз основа на резултатите от ESENER
17/04/2012 Тип: Доклади 16 страници

Резюме на четири доклада за вторичен анализ - Проучване на осъществяваното на работните места управление на безопасността и здравето, психосоциалните рискове и участието на работниците и служителите въз основа на резултатите от ESENER

Keywords:Emerging risks, ESENER, Лидерство, Оценка на риска, Статистика

В резултат на 36 000 анкети проучването ESENER събра огромно количество сравнителни данни как се управляват здравето и безопасността на работните места в Европа. Освен основните констатации, които бяха публикувани през 2010 г., източникът дава възможност за провеждане на задълбочени статистически анализи и за набелязване на основополагащи въпроси. За целта се проведоха четири проекта за вторичен анализ, които изследваха по-пълно данните от ESENER и резултатите от които са представени в това резюме. Четирите доклада се спират на: Управление на безопасността и здравето при работа; Представителство на работниците и съвети за безопасност и здраве; Фактори, свързани с ефективното управление на психосоциалните рискове; Управление на психосоциалните рискове — фактори, пречки, нужди и предприети мерки

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата