Резюме Оценка на осъществимостта във връзка с разработването на компютърно подпомогнато телефонно проучване за измерване на експозицията на канцерогени сред работниците в Европейския съюз
15/12/2017 Тип: Доклади 9 страници

Резюме Оценка на осъществимостта във връзка с разработването на компютърно подпомогнато телефонно проучване за измерване на експозицията на канцерогени сред работниците в Европейския съюз

Keywords:Кампания 2018-2019 г., Carcinogens, Свързани с работата заболявания

Експозицията на канцерогени може да предизвика ракови заболявания, които са една от основните причини за свързани с работата смъртни случаи в ЕС. Надеждните данни за експозицията на канцерогени на работното място са изключително важни за безопасността и здравето на работниците в ЕС. В настоящия доклад са представени констатациите от оценка с цел да се определи доколко е осъществимо провеждането на проучване по модел на успешно австралийско проучване, в което информацията за такива експозиции е събрана от работниците. За измерване на експозициите в ЕС въз основа на събраните данни ще бъде използвана система с алгоритъм.

Заключението от оценката е, че при влагане на необходимото време и пари моделът на австралийското проучване може да бъде използван за ЕС. 

Download in:EN

Допълнителни публикации по темата