Резюме — Експозиция на канцерогенни фактори и свързана с работното място заболеваемост от рак. Преглед на мерките за оценка.
15/12/2014 Тип: Доклади 27 страници

Резюме — Експозиция на канцерогенни фактори и свързана с работното място заболеваемост от рак. Преглед на мерките за оценка.

Keywords:Кампания 2018-2019 г., Опасни вещества, Нововъзникващи рискове

Настоящото резюме предоставя кратък преглед на констатациите и препоръките на доклад за оценка на методите за експозиция на канцерогенни фактори и свързаната с работното място заболеваемост от рак. Прегледът на съответните професионални фактори е под формата на таблица: химична, физическа и биологична експозиция, както и други потенциално канцерогенни условия на работната среда (напр. работа на смени и работа през нощта), последвана от кратко описание на средствата за оценка на експозицията и някои нови подходи, разработени за оценка и подпомагане на предотвратяването на професионалните рискове от заболеваемост от рак. Препоръките от доклада са обобщени в табличен преглед и се позовават на примери на национално и европейско равнище, както и на ниво на работното място.

Download in:CS | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL

Допълнителни публикации по темата