Резюме - Трето европейско проучване сред предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER 2019): Обзорен доклад: Как се управляват безопасността и здравето на европейските работни места

Keywords:

Третото европейско проучване сред предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER 2019) обхвана над 45 000 предприятия в 33 държави. Резултатите от него са съпоставими както по отношение на категориите по размер, секторите на дейност и държавите, така и по отношение на предишното проучване от 2014 г.

Този обзорен доклад предоставя ценен инструмент за изготвяне на свързани европейски политики. В него се анализират резултатите от ESENER 2019 и се разглежда развитието от 2014 г. насам, за да бъдат разбрани нуждите на работещите на работното им място и как най-добре могат да бъдат удовлетворени тези нужди. Разглежда се начинът, по който се откриват и управляват рисковете за здравето и безопасността, и с оглед на подобряването му се изследват възможните стимули и пречки, като се прави задълбочен преглед на законодателството. Особено внимание се обръща на психосоциалните рискове и участието на служителите. Разгледано е и въздействието на пандемията от Covid-19 върху управлението на здравето и безопасността при работа.

Изтегляне in: cs | de | en | et | hu | lt | mt | sk | sl |