Резюме Методи за ранно предупреждение и оповестяване за определяне на трудови заболявания в ЕС
10/12/2018 Тип: Доклади 15 страници

Резюме Методи за ранно предупреждение и оповестяване за определяне на трудови заболявания в ЕС

Keywords:Свързани с работата заболявания, Alert and sentinel systems

В настоящия доклад са представени констатациите на значителен проект във връзка с методите за ранно предупреждение и оповестяване за определяне на нововъзникващите рискове в областта на безопасността и здравето при работа и новите трудови заболявания.

Бяха разгледани сегашните методи, използвани в Европейския съюз (а в някои случаи — и на други места), и след като бяха анализирани 12 системи за ранно предупреждение и оповестяване и след проведени консултации с експерти и заинтересовани страни, бяха отправени препоръки за създаване и подобряване на тези системи за наблюдение.

Това проучване ще позволи по-добро разбиране на методите за ефективно ранно предупреждение и оповестяване и как те могат да бъдат използвани при съставянето на политики и на превантивни дейности, основани на резултати и насочени към новите трудови заболявания.

Download in:CS | EL | EN | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | NL | PL | SK | SL

Допълнителни публикации по темата