Интелигентни лични предпазни средства: интелигентна защита за бъдещето
02/06/2020 Тип: Документи за обсъждане 11 страници

Интелигентни лични предпазни средства: интелигентна защита за бъдещето

Keywords:ICT/digitalisation, Нововъзникващи рискове

Статията разглежда появата на интелигентни лични предпазни средства (ЛПС) на работното място. Интелигентните ЛПС съчетават традиционни средства за защита с подобрени материали или електронни компоненти и могат да събират данни за потребителя, работната среда или собствената им употреба. Въпреки, че подобни нови технологии предлагат по-голяма безопасност и удобство за работниците, пред успешната им употреба все още има много препятствия.

В статията са очертани предизвикателствата пред потребителите, като необходимостта за установяване на стандарти и подходяща тестова и сертификатна рамка. Поместени са препоръки, които да помогнат на заинтересованите страни да извлекат максимална полза от интелигентните ЛПС, като се подчертава значението на сътрудничеството между потребителите и производителите в тази област.

Download in:EN

Допълнителни публикации по темата