Връщане на работа след отпуск по болест, свързан с МСС, в контекста на психосоциалните рискове на работното място

Keywords:

Мускулноскелетните смущения (МСС) са сред най-често докладваните от работниците здравословни проблеми и са причина за значителен дял от отсъствията по болест.

В тази статия се изследва ефектът от психосоциалните рискове за връщане на работа с МСС. В статията се стига до заключението, че важните фактори за успешното връщане на работа включват цялостна оценка на риска на физическите и психосоциалните рискове, програма за връщане на работа с участието на самия работник в
процеса, и позитивна и подкрепяща работна среда.

В статията се излагат принципите за добра практика за успешно връщане на работа и се показват примери за добра практика.

Изтегляне in: en | fi | fr | is | nl | ro | sk | sl | tr |