Трудова рехабилитация и връщане на работа след раково заболяване: преглед на литературата
04/02/2017 Тип: Прегледи на литературата 81 страници

Трудова рехабилитация и връщане на работа след раково заболяване: преглед на литературата

Keywords:Рехабилитация, Work-related cancer

Вследствие на напредъка на лечението на раковите заболявания смъртността от тях в Европа непрекъснато намалява. Въпреки че по-голямата част от преживелите раково заболяване се връщат на работа след лечението, при много от тях са налице дългосрочни симптоми и увреждания, които могат да попречат на връщането им.

В този доклад се прави общ преглед на съответната научна литература, с цел да се събере информация за съществуващите инициативи, политики и практики за трудова рехабилитация и връщане на работа след раково заболяване и примери за успешни интервенции.

Изтегляне in:EN

Допълнителни публикации по темата