Трудова рехабилитация и връщане на работа след диагностициране с рак — инструменти и практики
25/05/2018 Тип: Доклади 99 страници

Трудова рехабилитация и връщане на работа след диагностициране с рак — инструменти и практики

Keywords:Рехабилитация, Work-related cancer

Поставянето на диагноза рак има незабавни и дългосрочни ефекти, дори след завършване на лечението.

Този проект изследва предизвикателствата, свързани с безопасността и здравето при работа, с които се сблъскват работодателите и служителите, когато работниците се връщат на работа, след като им е била поставена диагноза рак. Докладът представя примери на национално равнище за успешни инструменти и практики за предотвратяване на дългосрочни отсъствия от работното място, дължащи се на болест, както и на изпадане в безработица.

Изтегляне in:EN

Допълнителни публикации по темата