REACH 2018 — Призив за действие!
07/05/2018 Тип: Рекламни материали 2 страници

REACH 2018 — Призив за действие!

Keywords:Опасни вещества, Кампания 2018-2019 г.
Регламентът REACH изисква от фирмите, които
произвеждат или внасят химични вещества
в ЕС, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн в
количества от един тон или повече годишно,
да ги регистрират в ECHA. Ако не е налична
информация за опасните свойства на химикала,
тя трябва да бъде събрана и ако е необходимо
— да се актуализират информационните
листове за безопасност.
Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата