Психосоциални фактори за превенция на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС)

Keywords:

Свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС) обикновено се дължат на физически рискови фактори, например тежки товари или повтарящи се движения; психосоциалните фактори обаче могат да имат важна роля. Те не само допринасят за риска от развитие или влошаване на МСС, но могат да бъдат и пречка пред връщането на работа.

В този информационен документ са посочени психосоциалните фактори, свързани с МСС, например прекомерното натоварване и незадоволителната социална подкрепа, и е обяснено въздействието на тези стресови фактори върху нашата физиология. В документа е показна, че ключът към свеждането до минимум на въздействието им е цялостен, основан на участието подход към оценката на риска на работното място, при който едновременно се разглеждат както физическите, така и психосоциалните фактори.

Изтегляне in: de | el | en | fi | fr | hr | hu | is | mt | nl | no | pt |