Защита на здравето и безопасността на работещите в селското стопанство, животновъдството, овощарството и горската промишленост
17/08/2017 Тип: Европейски наръчници 176 страници

Защита на здравето и безопасността на работещите в селското стопанство, животновъдството, овощарството и горската промишленост

Keywords:Workers, Насърчаване на здравето на работното място

Това необвързващо ръководство предоставя информация и примери за добри практики във връзка с изпълнението на директивите за безопасни и здравословни условия на труд, заедно с други необходими елементи, като разяснения и практически примери за опасностите и рисковете на всички етапи на фермерството, овощарството и горската промишленост. Това ръководство е предназначено да подпомогне всички заинтересовани страни, и по-конкретно фермери, преки ръководители (най-вече в малките и средните предприятия), работодатели, работници, техни представители и други, за изпълнението на директивите и за правилно управление на предотвратяването на рисковете, свързани с полагането на труд. Това ръководство съдържа обобщение на различни директиви на ЕС, препратки и библиография за доставчици на информация, речник с основни термини, списък на най-важните въпроси и списък по теми, таблица с практически примери и обща таблица с отговорностите на заинтересованите лица. То съдържа също така различни примери на добри практики, които са избрани от ръководства, съществуващи в държавите-членки на ЕС, или са специално изготвени за това ръководство. Тази публикация е на разположение в печатен формат на всички езици.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Допълнителни публикации по темата