Предотвратяване на мускулно-скелетни смущения (МСС) чрез участие на работещите

Keywords:

В настоящата презентация се прави преглед на участието на работещите за предотвратяване на МСС и стъпките, които работодателите могат да предприемат, за да ги включат активно в процеса на установяване на мускулно-скелетните проблеми и избиране и изпълнение на най-добрите решения.

Прегледът се основава на следните публикации:

Участие на работещите в превенцията на мускулно-скелетни рискове на работното място

Предотвратяване на мускулно-скелетните смущения (МСС) чрез активно участие на работещите: съвети за добри практики

Можете също да изтеглите презентацията от Slideshare.

Изтегляне in: el | en | fi | hr | is | lt | ro |