Семинари с участието на жени, работещи при приготвянето на храна, за намиране на решения на мускулно-скелетни проблеми

Keywords:

Кухненските работници са изложени на риск от мускулно-скелетни смущения (МСС), тъй като приготвянето на храна е свързано с вдигане и носене на товари, както и с непривични и повтарящи се движения.

В този случай от практиката във Финландия е показано, че семинари с участието на кухненските работници могат да им помогнат да идентифицират, анализират и прилагат решения за свързаните с МСС рискове. Проектът за основани на участие мерки за намеса е координиран от външен експерт. Той включва провеждането на серия от семинари за 504 кухненски работници.

Участниците са насърчавани да анализират рисковете, да разработват решения и да въвеждат промени на работното място. В кухните са въведени над 400 промени в ергономията.  

Изтегляне in: en | hr | ro |