Основана на участието ергономия и предотвратяване на мускулно-скелетните смущения на работното място

Keywords:

Настоящият документ за обсъждане съдържа въведение към основаните на участие подходи към ергономията и разглежда тяхната ефективност за предотвратяване на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения. Основаните на участие мерки във връзка с ергономията са насочени към хората, които на практика разработват решения за намаляване на ергономичните рискове.

В документа се разяснява как става това, разглеждат се някои от предимствата на тези подходи и се обяснява защо може да бъде трудно да се оцени тяхната ефективност. Представени са също практически ресурси, други източници и избрани конкретни случаи относно използването на основана на участие ергономия за намаляване на рисковете от мускулно-скелетни смущения на работното място.

Изтегляне in: en | fr | nl | no | pt | sl | sv |