OiRA за международна компания
26/02/2020 Тип: Проучвания на отделни случаи 3 страници

OiRA за международна компания

Keywords:OiRA

Този казус разглежда как един многонационален производител на автомобили успешно е адаптирал софтуера на EU-OSHA за OiRA в подкрепа на координираната оценка на риска за цялото дружество. Въпреки че софтуерът първоначално е създаден за микро- и малки предприятия, този пример показва многофункционалността на OiRA. В него се разглеждат предизвикателствата, пред които първоначално е изправено дружеството, какво е било постигнато и възможностите, които е създало прилагането на софтуера — включително икономии на разходи, насърчаване на участието на работниците и потенциал за разгръщане на софтуера на няколко езика. В проучването на конкретен случай се подчертава също така как подходът на това дружество за адаптиране на софтуера на OiRA е прехвърлим и съдържа потенциал и за други международни компании.

Download in:EN

Допълнителни публикации по темата