Рискове за безопасността и здравето при работа при дистанционно програмиране, организирано чрез цифрови трудови платформи

Keywords:

Програмистите изпълняват задачи като писане и изпробване на кодове, които включват уседнала работа и интензивна употреба на компютри. Те са изложени на няколко физически и психологически риска за здравето и безопасността при изпълнението на своята работа. Рисковете могат да се увеличат при работа от разстояние.

В това проучване разглеждаме работата по програмиране от разстояние, организирана чрез цифрови трудови платформи. Обръщаме внимание на рисковете за безопасността и здравето, които този вид заетост причинява на работещите през цифрови трудови платформи.

Проучено е също така дали и как тези рискове се предотвратяват и управляват, като се подчертават практиките и действията, прилагани от платформите. Включени са интервюта както с работещи, така и с платформи.

Изтегляне in: en | fi |