Екзоскелети на работното място: роботизирани устройства, които се носят върху тялото и предотвратяват свързаните с работата мускулно-скелетни смущения на бъдещите работни места
09/09/2020 Тип: Документи за обсъждане 12 страници

Екзоскелети на работното място: роботизирани устройства, които се носят върху тялото и предотвратяват свързаните с работата мускулно-скелетни смущения на бъдещите работни места

Keywords:Campaign 2020-2022, Нововъзникващи рискове, Мускулно-скелетни смущения

Екзоскелетите представляват лични помощни технологии, които оказват механично въздействие върху тялото. Те могат да намалят натоварването от физическа работа, например от вдигане на тежести, с което се намалява рискът от мускулно-скелетни смущения. Ергономичното проектиране и оформление на работното място не винаги са възможни, например на временни работни места. Екзоскелетите могат да компенсират това.

Както при всички нови технологии, при тях също има нужда от регулиране и стандарти. В настоящия доклад се предоставят насоки за проектантите. Преразпределянето на напрежението в различни части от тялото може да подобри здравето на работниците. Удобството също трябва да се вземе предвид. Препоръчително е да се проектира оборудване, съобразено с хората, за да бъдат екзоскелетите полезни и да бъдат възприети.

Изтегляне in:EN

Допълнителни публикации по темата