Нидерландия: Ограничаване на излагането на служителите на вреден прах в селскостопанския сектор
02/11/2019 Тип: Проучвания на отделни случаи 3 страници

Нидерландия: Ограничаване на излагането на служителите на вреден прах в селскостопанския сектор

Keywords:Кампания 2018-2019 г., Опасни вещества, Carcinogens
Награди за добри практики за здравословни работни места за 2018—2019 г.
Наградена организация 

Земеделските работници могат да бъдат изложени на вреден прах от кристален силициев диоксид от почвата, който представлява риск за здравето.

Малкото нидерландско земеделско стопанство Mansholt BV, в сътрудничество със секторния орган за професионално здраве Stigas, е предприело действия относно експозицията на прах при сортирането на картофи чрез прилагане на набор от колективни технически и организационни мерки за ограничаване на праха до минимум. Оборудването и процесите са подменени постепенно с цел разпределяне на разходите във времето, закупени са прахосмукачка и електрически вилков товарач, като се елиминира излагането на изгорели дизелови газове в помещенията, а работниците участват активно в идентифицирането и прилагането на решения.

Предприетият от Mansholt BV подход е добър пример за това как едно малко предприятие с ограничени ресурси може да постигне реални подобрения за здравето и безопасността на работниците.

Download in:EN | NL

Допълнителни публикации по темата