Мускулно-скелетни смущения, свързани с работата от разстояние — съвети за работодателите

Keywords:

През последните няколко години значението на работата от разстояние се увеличи. Въпреки че има много потенциални предимства, работата от дома може в същото време да засегне здравето на работещите и да влоши мускулно-скелетните смущения (МСС), ако не се извършва правилно.

Тази презентация поставя акцент върху работата от дома и причините, поради които тя трябва да бъде част от всяка оценка на риска от страна на работодателите. В презентацията се показва също как работодателите следва да установяват политика за работа от разстояние, която да включва разпоредби относно оценката на професионалните рискове, ергономичното оборудване, работните часове и очакваните резултати.

Изтегляне in: de | el | en | et | fi | hr | is | lt | ro | sk |