Управлението на лекарствени продукти за повишаване на ефективността при работа на работното място: перспективата от гледна точка на БЗР.
07/06/2018 Тип: Документи за обсъждане 14 страници

Управлението на лекарствени продукти за повишаване на ефективността при работа на работното място: перспективата от гледна точка на БЗР.

Keywords:Превенция на злополуки, Нововъзникващи рискове, Психосоциални рискове и стрес на работното място

Тази статия предоставя актуален анализ на най-новите тенденции при рисковете в сферата на безопасността и здравето при работа, породени от употребата на лекарствени продукти за повишаване на ефективността при работа на работното място.

С нея се цели разбиране на по-широкия контекст, в който служителите употребяват лекарствени продукти за повишаване на ефективността при работа, например чрез анализ на социалните и икономическите обстоятелства, при които има вероятност някой да посегне към тези лекарствени продукти, както и отчитайки начина, по който се пише за тях в медиите.

Целта на констатациите е да се насърчи дискусия, но също така се посочват и последиците за ръководителите и създателите на политики.

Изтегляне in:EL | EN | HR | HU | LV | SL

Допълнителни публикации по темата